5 apr 2019

Forsikring

Bygningsmassen er forsikret gjennom IF forsikring. Ved spørsmål om dette; ta kontakt med styreleder

Hver leilighet må ha egen innboforsikring