Endret: 6 apr 2019     Opprettet: 21 mai 2014

Avfall og avfallshåndtering

Det har vært lukt fra molokene tidligere. I samarbeid med Hias har man nå kommet et langt stykke på vei med dette problemet. Vi oppfordrer alle beboere til å bidra med god kildesortering i Vega borettslag